shaken baby syndroom

Aanbod voorlichting en training Shaken Baby Syndroom

Jaarlijks komen 80 kinderen binnen op de eerste hulp met ernstig hersenletsel. Bij zo’n 30 kinderen blijkt dit een direct gevolg te zijn van ernstig schudden. 3 a 4 kinderen overlijden jaarlijks in Nederland ten gevolge hiervan. Hier willen we een halt aan toeroepen door voorlichting te geven aan ouders rondom de geboorte. Vergelijkbare voorlichting leidde tot een halvering van het aantal gevallen van het Shaken Baby Syndroom.

Voorlichting aan ouders

Om het Shaken Baby Syndroom (SBS) of hersenletsel door ernstig schudden met soms het overlijden van het kind tot gevolg te helpen voorkomen heeft TNO een effectief middel ontwikkeld: voorlichting aan ouders tijdens de kraamperiode.

In deze dagen kan een basis gelegd worden om ouders voor te lichten over het Shaken Baby Syndroom. De kraamverzorgende, verloskundige en jeugdverpleeg- kundige hebben hierbij een belangrijke rol.

Er is daarvoor een korte voorlichtingsfilm ‘Niet schudden breekbaar – over huilen en de risico’s van schudden’ (10 min) en een setje ansichtkaarten voor ouders gemaakt om uitleg te geven. Daarnaast is er een voorlichtingsboekje: 'Wat te doen als je baby huilt?'

Voor kraamverzorgenden, verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en andere betrokken beroepskrachten is er een voorlichting, workshop en elearning ontwikkeld. Ook is er een reader beschikbaar als naslagwerk.

De samenwerking tussen de verschillende instellingen en beroepsgroepen in de pre- en perinatale periode biedt bij uitstek het podium om alle ouders de voorlichting over het Shaken Baby Syndroom te geven. Daardoor bereik je samen nagenoeg 100% van alle ouders.